Holistyczne spojrzenie na człowieka w obliczu choroby nowotworowej. Osoba - Rodzina - Terapia a nowotwór - 4 kwietnia 2017

  • 24 listopada 2016

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Holistyczne spojrzenie na człowieka w obliczu choroby nowotworowej. Osoba - Rodzina - Terapia a nowotwór", która odbędzie się 4 kwietnia 2017 roku.

Planowane panele dyskusyjne:

  1. Postrzeganie siebie w chorobie, funkcjonowanie psychospołeczne, style radzenia sobie z chorobą, jakość życia w chorobie i ozdrowieńców.
  2. Choroba z perspektywy matki i ojca oraz rodziny. Funkcjonowanie dziecka chorego w rodzinie, rodzeństwo, wyzwania jakie stawia choroba
  3. Metody terapii stosowane w rehabilitacji osób z chorobą nowotworową - logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, fizjoterapeutyczne.

W ramach konferencji będzie istniała możliwość wzięcia udziału w warsztatach z zakresu psychoonkologii i onkologopedii. Zachęcamy zatem do przysyłania zgłoszeń tematów wystąpień, jak również do uczestnictwa w wykładach i warsztatach.

Doceniając Państwa wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z chorobą nowotworową i ich rodzinami, zachęcamy Szanownych Prelegentów do napisania artykułów, które ukażą się po uzyskaniu pozytywnej recenzji w monografii pod redakcją i/lub  punktowanym czasopiśmie.

Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie www.nowotwor.ukw.edu.pl