Konferencje

III Sesja Naukowa Magistrantów Instytutu Psychologii UKW

18 maja 2011

Niepowtarzalną szansę mieli Magistranci Instytutu Psychologii. Na organizowanym panelu dyskusyjnym poruszona została wciąż aktualna problematyka seminariów magisterskich. Wybrany został również najlepiej rokujący magistrant psychologii, a motywem przewodnim spotkania było nadanie spotkaniu charakteru dyskusji naukowej.

czytaj całość…

Wiele kultur i wiele języków - konferencja 29.09-1.10.2011 r.

22 kwietnia 2011

O kontraście między miastem a wsią w kwestii kulturowo-językowej usłyszeć można było podczas konferencji o wielości kultur i języków. Zbadane zostały również możliwości mieszkańców mniejszych miejscowości i miast a perspektywy, które oferuje przestrzeń miejska, zróżnicowanie środowiskowe a szanse zawodowe.

czytaj całość…

Ontological proofs today - 6-8.09.2011, zgłoszenia na konferencję

26 marca 2011

Dowody ontologiczne dziś - konferencja otwarta była dla zainteresowanych tematem i gotowych zaprezentować nową wersję dowodu ontologicznego, bronić lub dokonać interpretacji już istniejących wersji dowodów lub poddać je krytyce za pomocą środków dostarczanych zarówno przez logikę współczesną jak inne nauki.

czytaj całość…

Polskie seriale telewizyjne, 18-20 maja 2011 r.

21 kwietnia 2011

Opera mydlana czy kino polskie? Odpowiedzieć na powyższe pytanie każdy mógł indywidualnie po wzięciu udziału konferencji naukowej współorganizowanej przez UKW. Spotkanie miało na celu ukazanie kontrastu między kinem polskim w przeszłości a dziś oraz wskazanie przyczyn popularności seriali telewizyjnych.

czytaj całość…