Konferencje

Język - rytuał - płeć - 18-19.10.2010

07 czerwca 2010

Jaka jest rola języka we współczesnym świecie? Czy istnieje związek między rytuałem a normą językową? Co wspólnego ma ze sobą język a płeć? Odpowiedź na pytania uzyskali uczestnicy konferencji naukowej w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Centra i peryferie w literaturze - 24-27.11.2010

04 maja 2010

Struktura przestrzeni miejskiej, semiotyka kultury i jej zastosowanie w literaturze oraz transformacje i odwrócenia centrów i peryferii to tematy kluczowe, które zostały poruszone podczas konferencji naukowej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

czytaj całość…

Psyche.Ciało.Całość - 19.maja 2010

27 kwietnia 2010
czytaj całość

Miłośnicy filozofii człowieka, którzy pragnęli podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami naukowymi, mieli szansę zaprezentować się na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Instytutucie Psychologii UKW.

czytaj całość…

Letnia Szkoła Młodych Pedagogów na UKW!

28 marca 2008

Prestiżowe spotkanie naukowe, jakim jest Letnia Szkoła Pedagogów, odbyło się dzięki  Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii UKW, który był gospodarzem tego wielkiego przedsięwzięcia. Spotkanie miało miejsce się w dniach 15-20 września 2008 roku w Tleniu.

czytaj całość…