Konferencje

VII Naukowe Forum Polsko-Ukraińskie - 18 - 21 września 2017

06 marca 2017

Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w VII Naukowym Forum Polsko-Ukraińskim/Ukraińsko-Polskim nt. „Edukacja dla przyszłości”, które odbędzie się w dniach 18-21 września 2017 r. w Bydgoszczy pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

czytaj całość…

Sesja Naukowa z okazji 40. rocznicy Utworzenia Filologii Angielskiej na UKW - 3 kwietnia 2017

29 marca 2017

Minęło 40 lat od utworzenia filologii angielskiej w Bydgoszczy. Z tej okazji Zakład Filologii Angielskiej UKW, na czele z dr hab. Wojciechem Jasiakiewiczem, prof. nadzw. UKW Kierownikiem Zakładu Filologii Angielskiej UKW w Bydgoszczy, organizuje sesję naukową, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy byli studentami, pracownikami lub w jakikolwiek sposób byli związani z bydgoską anglistyką.

czytaj całość…

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów-6-7 kwietnia 2017 roku

09 stycznia 2017

Studenckie Koło Historyków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Nałogi. Medyczne i kulturowe aspekty uzależnień na przestrzeni dziejów. Konferencja odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 6-7 kwietnia 2017 roku.

czytaj całość…

Komunikowanie wartości – wartość komunikowania - 28 listopada 2016

22 listopada 2016

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w V ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej „Komunikowanie wartości – wartość komunikowania”.

czytaj całość…

Sympozjum-Chorzy, cierpiący i umierający, jako Inni i Obcy-25 listopada 2016

14 listopada 2016

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz współorganizatorzy Katedra Pracy Socjalnej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Pedagogiki Ogólnej - Uniwersytet Gdański, Fundacja „DrClown” Oddział w Bydgoszczy, Akademickie Centrum Wolontariatu - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego mają zaszczyt zaprosić na międzyuczelniane sympozjum naukowo-metodyczne pt.Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający, jako Inni i Obcy.

czytaj całość…