Konferencje

Mur berliński: polskie konteksty

18 listopada 2009

Dyskusja o współczesnym i historycznym wymiarze problematyki muru berlińskiego w powiązaniu z wydarzeniami roku 1989 r., propagandzie, cenzurze i mediach w PRL i NRD i szeroko pojętym murze berlińskim odbyła się w murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 20 listopada 2009 r.

czytaj całość…

Kultura i Anarchia - międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka, 24-26 listopada

09 listopada 2009

Celowość i bezcelowość sztucznego podziału dorobku kulturowego na kulturę popularną i wyższą  było tematem przewodnim konferencji naukowej ‘’Kultura i Anarchia’’ zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców oraz Katedrę Filologii Angielskiej UKW. Referaty wygłoszone podczas konferencji swoim zakresem obejmowały literaturę, kulturę, muzykę, film i pozostałe obszary sztuki.

czytaj całość…

MECHANIZM POWTÓRZENIA W TEKŚCIE ARTYSTYCZNYM

06 października 2009

Mechanizm powtarzalności jednostek tekstowych traktowany jako kod, powtórzenie jako ekwiwalencja, zademonstrowanie funkcji powtórzenia w tekście to tylko zalążek tematów, które zostały poruszone podczas konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 15-16.10.2009 r.

czytaj całość…

Język - Tekst - Kultura

06 maja 2009

Tekst jako jednostka językowa, jego typy, gatunki i organizacja, a także problem spójności tekstu i sytuacja aktu mowy – to niektóre z zagadnień, które zostaną poruszone podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Wykłady odbędą się 19-20 października w Bydgoszczy.

czytaj całość…