Konferencje

„Absurdy w polskim prawie”

28 marca 2008

Dotychczasowe działania prawne na poziomie ustawodawstwa zostały poddane krytycznemu przedstawieniu na konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe ‘’Prawo i Społeczeństwo’’. Celem spotkania była integracja środowiska studentów i naukowców, którym zależy na kreacji dobrego prawa.

czytaj całość…

Przerabianie historii w powojennej literaturze anglojęzycznej

27 listopada 2008

Z okazji 70 rocznicy wybuchu wojny światowej Katedra Kultury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego był organizatorem konferencji naukowej z cyklu „Kino polskie – wczoraj i dziś”. Oprócz filmów o tematyce historycznej i politycznej, przybliżone zostały również produkcje filmów egzystencjalnych, psychologicznych i moralnych.

czytaj całość…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

31 października 2008

Poznaj piękno swojego miasta – pod takim hasłem odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Bydgoszczy, podczas której uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o kulturze Bydgoszczy i narodowościach tu zamieszkujących.

czytaj całość…

VII Międzynarodowa Konferencja INTERPOR

19 września 2008

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego był organizatorem konferencji naukowej polegającej na wymianie informacji o najnowszych osiągnięciach w szerokich badaniach eksperymentalnych, teoretycznych i numerycznych sprzężonych procesów mechanicznych, termicznych, elektrycznych i chemicznych.

czytaj całość…

XIII Polish-Slovak Scientific Conference

29 sierpnia 2008

O modelowaniu i symulacji w konstrukcji maszyn dowiedzieć się można było na konferencji naukowej, której patronat objął JM prof. dr hab. Józef Kubik. Wykłady przeprowadzone były w kilku językach, a uczestnikami byli pracownicy UKW oraz goście z kraju i zagranicy oraz eksperci w dziedzinie konstrukcji maszyn.

czytaj całość…