Konferencje

Komunikowanie wartości – wartość komunikowania - 28 listopada 2016

22 listopada 2016

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w V ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej „Komunikowanie wartości – wartość komunikowania”.

czytaj całość…

Sympozjum-Chorzy, cierpiący i umierający, jako Inni i Obcy-25 listopada 2016

14 listopada 2016

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz współorganizatorzy Katedra Pracy Socjalnej - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Pedagogiki Ogólnej - Uniwersytet Gdański, Fundacja „DrClown” Oddział w Bydgoszczy, Akademickie Centrum Wolontariatu - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego mają zaszczyt zaprosić na międzyuczelniane sympozjum naukowo-metodyczne pt.Wspólne obszary tanatopedagogiki i pedagogiki międzykulturowej. Chorzy, cierpiący i umierający, jako Inni i Obcy.

czytaj całość…

Konferencja naukowa JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS - 17-18 listopada 2016 r.

06 czerwca 2016
czytaj całość

Komisja Językoznawcza Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Katedra Germanistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Instytutem Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW zapraszają do udziału w konferencji naukowej JĘZYK – OBRAZ – DYSKURS w dniach 17-18 listopada 2016 roku.

czytaj całość…

Bydgoszcz w przestrzeni europejskiej- 21-22 października 2016 r.

20 maja 2016

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegow Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Bydgoszczy oraz Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych zapraszają na konferencję naukową "Bydgoszcz w przestrzeni europejskiej. Od osady do metropolii-główne kierunki rozwoju miasta z perspektywy historycznej".

czytaj całość…

Podziemia w kulturze współczesnej - 18-19 maja 2016

16 maja 2016
czytaj całość

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową „Podziemia w kulturze współczesnej”, która odbędzie się w dniach 18-19 maja w budynku Wydziału Humanistycznego UKW przy ul. Jagiellońskiej 11. Wstęp wolny. 

czytaj całość…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy - 11-12 maja 2016 r.

09 maja 2016

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy. W imieniu organizatora – Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW – serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową pt. Dobre i złe sąsiedztwa. Od konfliktu do współistnienia i współpracy, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2016 roku w budynku Biblioteki UKW przy ul. Karola Szymanowskiego 3.

czytaj całość…