Konferencje

Tożsamość - Kultura - Nowoczesność - 19-20 listopada 2015 r.

10 listopada 2015

Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Zakład Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI wiek) oraz Zakład Literatury Staropolskiej i Edytorstwa IFPiK Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Tożsamość - Kultura - Nowoczesność", która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach: 19-20 listopada 2015 roku.

czytaj całość…

Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy - 28 – 29 października 2015 roku

19 października 2015

Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu, Wójt Gminy Cekcyn zapraszają na ogólnopolską konferencję naukowo-praktyczną „Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy”, która odbędzie się w dniach 28 – 29 października 2015 roku w Starej Kiszewie.

czytaj całość…