Konferencje

Tożsamość - Kultura - Nowoczesność - 19-20 listopada 2015 r.

10 listopada 2015

Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce, Zakład Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX-XXI wiek) oraz Zakład Literatury Staropolskiej i Edytorstwa IFPiK Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Tożsamość - Kultura - Nowoczesność", która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach: 19-20 listopada 2015 roku.

czytaj całość…

Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy - 28 – 29 października 2015 roku

19 października 2015

Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu, Wójt Gminy Cekcyn zapraszają na ogólnopolską konferencję naukowo-praktyczną „Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy”, która odbędzie się w dniach 28 – 29 października 2015 roku w Starej Kiszewie.

czytaj całość…

Prawne oraz środowiskowe uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce - 28 października 2015 r.

30 września 2015

Pracownicy Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pragną zaprosić na III edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne oraz środowiskowe uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce". Celem wydarzenia jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz dyskusja nad lotnictwem i środowiskiem naturalnym.

czytaj całość…

Polska i Jugosławia po II wojnie światowej - 30 września - 1 października 2015 r.

29 września 2015

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Belgradzie oraz Instytut Historii Współczesnej w Belgradzie (Institut za savremenu istoriju - ISI) mają zaszczyt poinformować, iż w dniach 30 września – 1 października 2015 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Polska i Jugosławia po II wojnie światowej”.

czytaj całość…

X Forum Kultury Słowa - 14–17 października 2015 r.

23 września 2015

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN,  Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja PWN serdecznie zapraszają w dniach 14–17 października 2015 r. na X Forum Kultury Słowa „Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości”. Konferencja odbędzie się w Bibliotece UKW (ul. Szymanowskiego 3).

czytaj całość…