Konferencje

Prawa ochrony zabytków - 22 - 24 września 2014

25 lipca 2014

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, doktorantów i studentów na I Ogólnopolskie Seminarium PRAWA OCHRONY ZABYTKÓW dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, które odbędzie się w dniach 22-24 września 2014 r. w pięknym Pałacu w Lubostroniu.

czytaj całość…

Ponowoczesne oblicza lęku (Conditio humana i jej przejawy we współczesnej literaturze i kulturze) - 23 maja 2014

06 lutego 2014

Doktoranckie Koło Naukowe Filologów (DKNF), działające przy Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału  w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Ponowoczesne oblicza lęku (Conditio humana i jej przejawy we współczesnej literaturze i kulturze)". 

czytaj całość…

Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services - 19 - 21 maja 2014

22 maja 2014
czytaj całość

W dniach 19-21.05.2014 r. w Warszawie odbyło się konferencja naukowców zrzeszonych w programie (COST) pt. Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL). Organizatorami spotkania byli: z ramienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. prof. nadzw. Anna Dłużewska oraz dr hab. Maciej Dłużewski reprezentujący Uniwersytet Warszawski.

czytaj całość…