Konferencje

Ponowoczesne oblicza lęku (Conditio humana i jej przejawy we współczesnej literaturze i kulturze) - 23 maja 2014

06 lutego 2014

Doktoranckie Koło Naukowe Filologów (DKNF), działające przy Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału  w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Ponowoczesne oblicza lęku (Conditio humana i jej przejawy we współczesnej literaturze i kulturze)". 

czytaj całość…

Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services - 19 - 21 maja 2014

22 maja 2014
czytaj całość

W dniach 19-21.05.2014 r. w Warszawie odbyło się konferencja naukowców zrzeszonych w programie (COST) pt. Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL). Organizatorami spotkania byli: z ramienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. prof. nadzw. Anna Dłużewska oraz dr hab. Maciej Dłużewski reprezentujący Uniwersytet Warszawski.

czytaj całość…

Młodzi w polityce - 6 maja 2014 r.

30 kwietnia 2014

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Inicjatywy Doktorantów Nauk o Polityce zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Młodzi w polityce. Od kreatywnych idei do innowacyjnej partycypacji”, która odbędzie się 6 maja 2014 r. w Bydgoszczy.

czytaj całość…

Osoba - Edukacja - Kultura Fizyczna - Zdrowia w personalistycznej antropologii Karola Wojtyły/Jana Pawła II - 16-18 maja 2014

03 marca 2014
czytaj całość

Instytut Kultury Fizycznej UKW oraz Studenckie Koło Naukowe Animatorów Aktywności Fizycznej, Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową (dla studentów, naukowców i nauczycieli) Osoba - Edukacja - Kultura Fizyczna - Zdrowia w personalistycznej antropologii Karola Wojtyły/Jana Pawła II, która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2014 w Bydgoszczy na obiektach UKW przy ul. Sportowej 2.

czytaj całość…