Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz

Instytut Geografii

ul. Mińska 15, 85-428 Bydgoszcz
tel.: 52 349 62 50, w. 40, fax: 52 349 62 50, w. 50
instgeo@ukw.edu.pl

Instytut Kultury Fizycznej

ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
dorotawf@ukw.edu.pl