Linguistica Bidgostiana

Linguistica Bidgostiana (LB)

Czasopismo redagowane w latach 2004 - 2012 w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej UKW w Bydgoszczy

ISSN 1732-8187

Redaktor Naukowy: dr hab. Andrzej S. Dyszak, prof. nadzw.

Rada Naukowa: Jerzy Bańczerowski (Poznań), Edward Breza (Gdańsk), Stefan Grzybowski (Toruń), Zdzisława Krążyńska (Poznań), Jolanta Mędelska (Bydgoszcz), Marian Szczodrowski (Gdańsk), Aleksander Szwedek (Poznań)

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

zob. www

Linguistica Bidgostiana. Series Nova (LBSN)

Seria wydawnicza oznaczona numerem ISBN redagowana od 2015 r. w Katedrze Gramatyki i Semantyki UKW w Bydgoszczy jako kontynuacja czasopisma "Linguistica Bidgostiana".

Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

Rada Naukowa: Jerzy Bańczerowski (Poznań), Edward Breza (Sopot), Zdzisława Krążyńska (Poznań), Walentina G. Kulpina (Moskwa), Jolanta Mędelska (Bydgoszcz), Aleksander Szwedek (Bydgoszcz), Jan Wawrzyńczyk (Warszawa), Piotr Wierzchoń (Poznań)

Wydawca: „BEL Studio” Warszawa

zob. www