Opłaty

Informujemy, że w dniach od 25.07 do 05.08.2016 r Kasa UKW będzie nieczynna. Wpłat będzie można dokonywać w Kwesturze w pokoju nr 31.

Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych oraz powtarzanie zajęć

Opłaty wnosi się na konto bankowe odpowiedniego wydziału lub na konto indywidualne, które student otrzymuje po pierwszym semestrze studiów. Dane dotyczące numerów kont poszczególnych wydziałów znajdują się w zakładce "Numery kont". Szczególy dotyczące opłat regulują Zarządzenia.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Księgowości UKW, ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, bud. E, pok. 2 i 3, pod adresem e-mail: czesne@ukw.edu.pl  lub pod numerem telefonu

  • tel. 52 34 19 344 dla studentów Wydziału Humanistycznego; Wydziału Pedagogiki i Psychologii; Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
  • tel. 52 34 19 399 dla studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych; Wydziału Kultury Fizycznej, Zdowia i Turystyki; Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki

Zarządzenia Rektora w/s. opłat na rok akademicki 2015/2016:

  • Zarządzenie Nr 48/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016
  • Zarządzenie Nr 57/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 20 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016
  • Zarządzenie Nr 59/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia w roku akademickim 2015/2016 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów
  • Zarządzenie Nr 56/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 149/2014/2015 z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 170/2014/2015 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne
  • Zarządzenie Nr 49/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2015/2016.

Uwaga! Liczy się data wpływu na konto.
Kasa UKW czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 9.30-14.00

mgr Sylwia Ciotuszyńska - kasjerka
tel. 52 34 19 212

Pobierz pliki