Opłaty za studia

Zarządzenie Nr 72/2016/2017 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2017 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce.
Uwaga! Opłata za powtarzanie przedmiotu, z którego student nie uzyskał zaliczenia w roku akademickim 2016/2017, z wpisem warunkowym, obowiązuje na rok 2017/2018, zgodnie z powyższym zarządzeniem.

 

Zarządzenie Nr 57/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie Nr 56/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie Nr 72/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów