Praca dyplomowa: wytyczne

1. Oświadczenie autora pracy dyplomowej

2. Wygląd strony tytułowej - wzór

3. Streszczenie pracy dyplomowej

4. Zarządzenie Rektora z wytycznymi dot. składania pracy dyplomowej.