Komisje senackie

Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów

Przewodniczący: prof. dr hab. Bernard Mendlik (WEM)
Członkowie:

 • dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. nadzw. (WAiNS)
 • dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw. (WM,FiT)
 • dr Ewa Sokołowska (WKZiT)
 • dr hab. Małgorzata Basińska, prof. nadzw. (WPiP)
 • dr Witold Goszka (WH)
 • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw. (WNP)
 • Wojciech Sarnacki (Samorząd Studencki)

Senacka Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry

Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Gerlach (WPiP)
Członkowie:

 • prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (WAiNS)
 • prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz (WM, FiT)
 • prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek (WNP)
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński (WKF,ZiT)
 • prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (WH)
 • prof. dr hab. Elżbieta Stengert (WEM)

Senacka Komisja ds. Nauki

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek (WMFiT)
Członkowie:

 • dr Piotr Siuda (WAiNS)
 • dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw. (WNP)
 • dr Michał Habel (WKF,ZiT)
 • dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw. (WM,FiT)
 • dr hab. Paweł Izdebski (WPiP), prof. nadzw.
 • dr hab. Arkadiusz Kaczyński, prof. nadzw. (WEM)
 • prof. dr hab. Jacek Maciejewski (WH)
 • Marcin Pezda (Samorząd Studencki)

Senacka Komisja ds. Współpracy

Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Janosz (WEM)
Członkowie:

 • dr Tomasz Bojar –Fijałkowski (WAiNS)
 • dr hab. inż. Mieczysław Cieszko, prof. nadzw. (WM, FiT)
 • dr inż. Małgorzata Mazur (WNP)
 • prof. dr hab. Jacek Maciejewski (WH)
 • dr Michał Habel (WKF,ZiT)
 • prof. dr hab. Ewa Filipiak (WPiP)
 • Dominika Bochańska (Samorząd Studencki)

Senacka Komisja ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr Monika Opioła – Cegiełka (WH)
Członkowie:

 • dr Joanna Gomoliszek (WAiNS)
 • dr Katarzyna Chmielewska (WM, FiT)
 • dr Mirosława Szark-Eckardt (WKF,ZiT)
 • dr Agnieszka Gołębiowska-Suchorska (WH)
 • dr Magdalena Trojankiewicz (WNP)
 • dr Iwona Mandrzejewska-Smól (WPiP)
 • dr Witold Kawalec (WEM)
 • dr Agnieszka Latoś – Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Procesu Kształcenia mgr Sylwia
 • Barwińska – Kierownik Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 • mgr Marek Barszcz (Samorząd Doktorantów)
 • Jowita Barczak-Brzezińska (Samorząd Studencki)

Senacka Komisja Prawno-Statutowa

Przewodniczący: dr hab. Radosław Krajewski, prof. nadzw. (WAiNS)
Członkowie:

 • dr hab. Andrzej Prószyński, prof. nadzw. (WM,FiT)
 • dr hab. Katarzyna Marcysiak (WNP)
 • dr hab. Marek Napierała, prof. nadzw. (WKF,ZiT)
 • dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (WH)
 • dr Beata Kamińska-Kłos (WEM)
 • dr hab. Piotr Kostyło, prof. nadzw. (WPiP)
 • Wojciech Sarnacki (Samorząd Studencki)

Senacka Komisja Etyki

Przewodniczący: dr hab. Paweł Izdebski, prof. nadzw. (WPiP)
Członkowie:

 • dr hab. Andrzej Tarczyński, prof. nadzw. (WAiNS)
 • dr hab. Paweł Szroeder, prof.nadzw. (WM,FiT)
 • dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. nadzw. (WNP)
 • dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw. (WKF,ZiT)
 • prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (WH)
 • prof. dr hab. Sławomir Czarnecki (WEM)