Rok akademicki 2016/17

 1. Semestr zimowy trwa od 1 października 2016 roku do 19 lutego 2017 roku
 • 03.10.2016 r. ÷ 22.12.2016 r. zajęcia dydaktyczne
 • 23.12.2016 r. ÷ 02.01.2017 r. przerwa świąteczna
 • 03.01.2017 r. ÷ 31.01.2017 r. zajęcia dydaktyczne
 • 01.02.2017 r. ÷ 12.02.2017 r. sesja egzaminacyjna
 • 13.02.2017 r. ÷ 19.02.2017 r. przerwa semestralna
 • 20.02.2017 r. ÷ 26.02.2017 r. sesja egzaminów poprawkowych
 1. Semestr letni trwa od 20 lutego 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku
 • 20.02.2017 r. ÷ 12.04.2017 r. zajęcia dydaktyczne
 • 13.04.2017 r. ÷ 18.04.2017 r. przerwa świąteczna
 • 19.04.2017 r. ÷ 13.06.2017 r. zajęcia dydaktyczne
 • 14.06.2017 r. ÷ 30.06.2017 r. sesja egzaminacyjna
 • 01.09.2017 r. ÷ 11.09.2017 r. sesja egzaminów poprawkowych
 • 12.09.2017 r. ÷ 30.09.2017 r. termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2015/2016 3.

W przypadku blokowania zajęć dydaktycznych obowiązuje harmonogram zajęć dydaktycznych.

W celu pełnego zrealizowania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 w dniu 8 listopada 2016 r. (wtorek) oraz w dniu 5 stycznia 2017 r. (czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 31.10.2016 r.
 • 02.11.2016 r.
 • 02.05.2017 r.

Rektor, na uzasadniony wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni zaopiniowany przez Wydziałowy Samorząd Studencki, może wyrazić zgodę na zmiany w organizacji roku akademickiego. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, za zgodą Rektora, mogą ustanowić dodatkowe godziny

Pobierz pliki