Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Studenckie NNW+OC

Odpowiednik ubezpieczeń uczniowskich realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Samorząd Studencki UKW każdego roku umożliwia każdemu studentowi i pracownikowi zawarcie dobrowolnej umowy z ubezpieczycielem. Polisa ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz polisa Odpowiedzialności Cywilnej działa przez cały rok akademicki od 1 października do 30 września i zabezpiecza Was przed nieprzewidzianymi kosztami leczenia i rehabilitacji spowodowanymi sytuacjami losowymi zarówno w trakcie roku akademickiego, jak i na praktykach zawodowych. Bardzo często polisa OC wymagana jest przez instytucje, w których odbywacie praktyki.

Aby ułatwić Wam dostęp do tego ubezpieczenia od tego roku wracamy do systemu zbierania składki w dziekanatach Waszych wydziałów. Dzięki temu zapewnimy Wam pewne godziny dyżurów ubezpieczeniowych. Poniżej lista dziekanatów UKW:

  • Dziekanat Wydziału Humanistycznego – ul. Jagiellońska 11
  • Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii – ul. J. K. Chodkiewicza 30, 1 piętro
  • Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki – ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro 8
  • Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych – ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro 6
  • Dziekanat Wydziału Nauk Przyrodniczych – ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro 7
  • Dziekanat Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki – ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro 7
  • Sekretariat Instytutu Edukacji Muzycznej – ul. J. K. Chodkiewicza 30, 2 piętro

Składkę w wysokości 50 zł (suma ubezpieczenia 27.000 zł) oraz 80 zł (suma ubezpieczenia 37.000 zł) można uiszczać w dziekanatach w godzinach pracy dziekanatu czyli od wtorku do piątku od 10:00 do 13:00. Oba plany oprócz standardowego pakietu ubezpieczenia zawierają także tzw. pakiet „Bezpieczny Sport”, który jest planem konkurencyjnym dla ubezpieczenia AZS zapewniającego opiekę w trakcie uprawiania zawodowo oraz amatorsko sportu ekstremalnego.

Szczegóły dotyczących polisy można uzyskać pod adresem mail: samorzad@ukw.edu.pl lub pod numerem telefonu: 603 993 955