Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Studenckie NNW+OC

Odpowiednik ubezpieczeń uczniowskich realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Samorząd Studencki UKW każdego roku umożliwia każdemu studentowi i pracownikowi zawarcie dobrowolnej umowy z ubezpieczycielem. Polisa ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz polisa Odpowiedzialności Cywilnej działa przez cały rok akademicki i zabezpiecza Was przed nieprzewidzianymi kosztami leczenia i rehabilitacji spowodowanymi sytuacjami losowymi zarówno w trakcie roku akademickiego, jak i na praktykach zawodowych. Bardzo często polisa OC wymagana jest przez instytucje, w których odbywacie praktyki. Ubezpieczenie może być już ważne od 1 września 2014 r. lub od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2015 r.

Tylko teraz można wykupić polisę OC o wartości 10 000 zł i polisę NNW o wartości 30 000 zł za jedyne 70 zł!

Co zyskujesz?

 • ochronę na praktykach i stażach i w pracy przez 365 dni w roku 24 godz. na dobę,
 • zniżki na ubezpieczenie pojazdu,
 • zniżki na ubezpieczenie mieszkania,
 • szybkie zgłaszanie szkody on-line,
 • jedna składka, dwie polisy stworzone specjalnie dla studentów UKW,
 • ochronę w przypadku nieszczęśliwego wypadku – 1% uszczerbku na zdrowiu to aż 300 zł!

Wejdź na: www.samorzad.bydgoszcz.pl i ubezpiecz się już dziś przez internet!

Aby ułatwić Wam dostęp do tego ubezpieczenia umożliwiamy Wam uiszcenie składki za ubezpieczenie w dziekanatach Waszych wydziałów od października. Poniżej lista dziekanatów UKW:

 • Dziekanat Wydziału Humanistycznego – ul. Jagiellońska 11
 • Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii – ul. J. K. Chodkiewicza 30, 1 piętro
 • Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki – ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro 8
 • Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych – ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro 6
 • Dziekanat Wydziału Nauk Przyrodniczych – ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro 7
 • Dziekanat Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki – ul. M. K. Ogińskiego 16, piętro 7
 • Sekretariat Instytutu Edukacji Muzycznej – ul. J. K. Chodkiewicza 30, 2 piętro

Szczegóły dotyczących polisy można uzyskać pod adresem mail: samorzad@ukw.edu.pl lub pod numerem telefonu: 603 993 955.