Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-24/2018

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby grupy remontowej UKW w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-21/2018

Usługa wsparcia technicznego wraz z serwisem producenta na posiadane przez Zamawiającego urządzenie Cisco UCS wraz z podzespołami oraz bibliotekę taśmową wraz z podzespołami

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-22/2018

Modernizacja budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Poniatowskiego 12 - IV etap, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-16/2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania