Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-11/2018

Remont III piętra budynku dydaktycznego, przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-19/2018

Modernizacja budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Poniatowskiego 12 - etap IV, wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-15/2018

Modernizacja budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Poniatowskiego 12 - etap IV, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-14/2018

Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby UKW

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-13/2018

Dostawa artykułów biurowych

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-12/2018

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-10/2018

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego