Zamówienia na usługi społeczne art. 138 o ustawy Pzp

Ogłoszenie o Zamówieniu nr UKW/DZP-281-U-9/2017

06 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne poniżej 75 000,00 euro, do których mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na swiadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

czytaj całość…