Dział Zamówień Publicznych

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
mgr Luiza Łączka-Wojtecka - specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 52 34 19 135
e-mail: luiza.wojtecka@ukw.edu.pl

mgr Agnieszka Malinowska - specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 52 34 19 163
e-mail: agnieszka.malinowska@ukw.edu.pl

Wojciech Kubera - specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 52 34 19 167
e-mail: w.kubera@ukw.edu.pl

mgr Weronika Janecka - referent ds. zamówień publicznych
tel. 52 34 19 165
e-mail: wjanecka@ukw.edu.pl

Beata Smoczyk- referent ds. zamówień publicznych
tel. 52 34 19 163 
e-mail: beata.smoczyk@ukw.edu.pl