Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu

Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy - etap I, część II

Ogłoszenie o przetargu

Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych oraz internetu bezprzewodowego z dostawą modemów GSM