Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu

Modernizacja obiektu dydaktycznego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy - etap 1