Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa i montaż dźwigu osobowego oraz dźwigu i 2 platform pionowych dla osób niepełnosprawnych w budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy, z robotami budowlanymi towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa sprzętu sportowego oraz urządzeń treningowych i pomiarowych. Data zamieszczenia informacji 22.09.2011 r.

Ogłoszenie o przetargu

Modernizacja i adaptacja zabydkowego budynku przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy - część II - etap I: drogi wewnętrzne, parkingi, place, kanalizacja deszczowa.