Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o przetargu

Modernizacja i adaptacja zabydkowego budynku przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy - część II - etap I: drogi wewnętrzne, parkingi, place, kanalizacja deszczowa.

Ogłoszenie o przetargu.

Wymiana okien drewnianych na okna PCV z parapetami (18 szt.) w budynkach przy ul. Chodkiewicza 30 blok A,B, i Niemcewicza 5 w Bydgoszczy. Data zamieszczenia informacji 07.09.2011 r.

ogłoszenie o zamówieniu

Stanowisko asystenta koordynatora ds finansowych projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Data zamieszczenia informacji 19.03.2010 r.

Ogłoszenie o przetargu

Stanowisko koordynatora ds finansowych projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Data zamieszczenia informacji 19.03.2010 r.

Ogłoszenie o przetargu

Wykonanie prac budowlanych, wyposażenie i zagospodarowanie terenu dla przedsięwzięcia pt. "Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego"

Poniżej zamieszczono zaktualizowaną dokumentację techniczną, która stanowi podstawę do przygotowania ofert (Data zamieszczenia informacji 06.09.2010 r.)