Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-5/2016

Dostawa odczynników i sprzętu laboratoryjnego w ramach grantu Opus 8