Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-33/2017

Dostawa oprogramowania do dwuwymiarowego modelowania morfologii koryt rzecznych MIKE 21C w wersji wyposażonej w moduł HD(Hydrodynamika) do stymulowania zmian poziomu wody oraz przepływu wraz z komputerem przenośnym o parametrach wydajnościowych zgodnych z wymaganiami oprogramowania MIKE 21C