Akty Prawne UKW RSS https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne Akty Prawne UKW - lista najnowszych aktów prawnych <![CDATA[Zarządzenie Nr 26/2018/2019 Rektora UKW z dnia 28 marca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 81/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 79/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 86/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 85/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 84/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 83/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 80/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 82/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne