Akty Prawne UKW RSS https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne Akty Prawne UKW - lista najnowszych aktów prawnych <![CDATA[Zarządzenie Nr 48/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Zarządzenie Nr 47/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Zarządzenie Nr 46/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Zarządzenie Nr 45/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Zarządzenie Nr 44/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Pismo okólne Nr 11/2018/2019 Rektora UKW z dnia 24 czerwca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Zarządzenie Nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Zarządzenie Nr 42/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 maja 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 188/2018/2019 Senatu UKW z dnia 28 maja 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne <![CDATA[Uchwała Nr 187/2018/2019 Senatu UKW z dnia 28 maja 2019 r.]]> https://www.ukw.edu.pl/akty-prawne