Statuetki „Mecenas Kultury”

Historia statuetki

27 lutego 2018

Jesteśmy pokoleniem, dla którego problematyka kultury jest zagadnieniem niezwykle ważnym, szczególnie kultury studenckiej, która jeszcze niedawno była zjawiskiem i marką rozpoznawalną w kraju, była czymś w rodzaju fenomenu współczesnej polskiej kultury i do tego jeszcze bardzo istotnym jej elementem. Jest to zagadnienie niezwykle ważne dla każdej uczelni i bądź, co bądź uniwersyteckiego już miasta.

Stowarzyszenie Absolwentów uważa, że środowisko akademickie Bydgoszczy potrzebuje przybytku kultury, które pod nazwą Akademickie Centrum Kultury byłoby idealnym miejscem integracji różnych pokoleń i środowisk. Jest przecież w mieście ogromna ilość studentów, absolwentów i osób związanych ze środowiskiem akademickim o dużych i zróżnicowanych potrzebach kulturalnych – konsumpcyjnych i kreacyjnych. Wymaga ona stworzenia odpowiedniego miejsca i odpowiednich warunków dla studenckiej twórczości, kulturalnego wyżycia się i również niebanalnej rozrywki. Tym bardziej, że Akademickie Centrum Kultury, po ostatnim Kongresie Kultury Bydgoskiej, zostało wpisane w strategię rozwoju kultury bydgoskiej. ACK jest również wpisane w strategię rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uważamy, że uniwersyteckość tego miasta do takich działań zobowiązuje.

Stowarzyszenie Absolwentów UKW ma w statucie zapisane, że będzie inspirować do kulturotwórczych działań różne środowiska, szczególnie akademickie oraz organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne.

Każdego roku Stowarzyszenie przyznaje statuetki „Mecenas Kultury” osobom, które łączą swoją pracę naukową i dydaktyczną na uczelni z upowszechnianiem kultury w środowisku akademickim i poza nim, a także z powodzeniem kontynuują swoje pasje artystyczne jeszcze z okresu studiów. Liczymy również na to, że dzięki tym statuetkom, więzi między uczelniami, które reprezentują laureaci będą jeszcze trwalsze.

czytaj całość…

I edycja

27 lutego 2018

Na „Koncercie Rektorów” (18 marca 2012 roku) Stowarzyszenie Absolwentów UKW po raz pierwszy przyznało statuetki „Mecenas Kultury”. Są one wyrazem uznania dla osób, które wspierają inicjatywy kulturalne, promują tzw. kulturę wysoką oraz wyraźnie akcentują jej znaczenia w życiu człowieka, szczególnie wśród młodzieży akademickiej.

Statuetki otrzymali:

  • Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego – Piotr Całbecki,
  • Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – prof. Maria Murawska,
  • Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. Andrzej Radzimiński,
  • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy – prof. Antoni Bukaluk,
  • Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – prof. Józef Kubik.

czytaj całość…

II edycja

27 lutego 2018
czytaj całość

Na inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego statuetki „Mecenas Kultury” otrzymali:

  • Rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – prof. Jerzy Kaszuba.

 Laureat statuetki z Bydgoską Akademią Muzyczną związany jest od 1980 roku. Jest profesorem sztuk muzycznych, muzykiem, pedagogiem, jurorem, laureatem znaczących konkursów i festiwali akordeonowych. Akademia Muzyczna oprócz działalności naukowej i dydaktycznej prowadzi również szeroką działalność artystyczną, promującą różne gatunki muzyki.

Jest organizatorem konkursów i przeglądów, a do najważniejszych należy Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Paderewskiego.Wśród wychowanków prof. Jerzego Kaszuby są laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom środowiska muzycznego prof. Jerzy Kaszuba wprowadził na studiach specjalizację jazz i rozrywka.

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy należy do najlepszych uczelni muzycznych w kraju.Jej absolwentem jest Rafał Blechacz - laureat konkursu pianistycznego im. Fryderyka Chopina..Do konkursu w 2015 roku uczelnia zgłosiła 9 uczestników, na 15 z całej Polski. W dużej mierze jest to zasługa pedagogów i władz Uczelni, z jej rektorem prof. Jerzym Kaszubą.

  •  Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. Andrzej Tretyn.

Laureat statuetki ukończył biologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako student doskonale pamięta działalność Studenckiego Klubu Pracy Twórczej „Od Nowa” i z sukcesami tego klubu nadal się utożsamia. „Od Nowa” zawsze była wizytówką Uczelni i Torunia, a obecnie tą wizytówką jest Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”.       Klub nadal jest w szczególny sposób wspierany przez władze UMK, w czym szczególna jest zasługa jej rektora prof. Andrzeja Tretyna.

  • Prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy –   prof. Marek Bieliński.

Laureat statuetki ukończył Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Po studiach pozostał na uczelni, rozpoczął karierę naukową, a obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy z Gospodarką UTP w Bydgoszczy.

W czasie studiów, w roku 1975, wspólnie z bratem Kazimierzem i Grażyną Steinborn (późniejsza żona Marka) założył zespół VIVA AQUA, który reprezentował Akademicki Klub Kajakowy działający przy ATR, na różnego typu przeglądach piosenki turystycznej. Zespół jest laureatem Festiwalu „YAPA” w Łodzi, Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, Festiwalu Piosenki Turystycznej” w Żaganiu oraz Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej „BAZUNA” w Gdańsku. VIVA AQUA działała w latach 1975 -1985, a styl, który reprezentowała zaliczany byłby dzisiaj do tzw. krainy łagodności.

W pierwszym okresie działalności zespół śpiewał bardzo różny repertuar, gdzie obok znanych ballad Boba Dylana były też własne kompozycje. VIVA AQUA wydała płytę pod tym samym tytułem, której fragmenty zostały zaprezentowane na „Koncercie rektorów”.

Bracia Bielińscy do dzisiaj kontynuują swoje muzyczne hobby, a Grażyna pisze również wiersze, które zostały wydane w formie tomików poezji. Są przykładem, że z powodzeniem można pogodzić studia z działalnością w studenckim ruchu kulturalnym.

Prof. Marek Bieliński do dzisiaj pozostał wielkim miłośnikiem muzyki. Na UTP jest głównym organizatorem życia muzycznego, a imprez jazzowych w szczególności.

  • Prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – prof. Janusz Ostoja-Zagórski.

Laureat statuetki ukończył historię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w archeologii pradziejowej Europy. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego pełni funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Jeszcze przed studiami, przy Komendzie Hufca ZHP w Poznaniu założył kwintet jazzowy „Hades”, który najczęściej grywał popularne standardy jazzowe. Grał na perkusji, a skład zespołu, który istniał dwa lata uzupełniał fortepian, klarnet, trąbka, i gitara basowa. W czasie studiów, w Studenckim Klubie Pracy Twórczej „NURT” przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza założył trio jazzowe, które przez trzy lata koncertowało najczęściej w klubach studenckich.

Do dzisiaj prof. J. Ostoja-Zagórski jest wielkim miłośnikiem jazzu. Na UKW jest głównym organizatorem imprez jazzowych, a organizowane przez niego coroczne „Zaduszki jazzowe” wpisane są na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez uczelnię.

Na „Koncercie rektorów” trio jazzowe Janusza Ostoja-Zagórskiego zaprezentowało kilka popularnych standardów jazzu tradycyjnego.

czytaj całość…

III edycja

27 lutego 2018
czytaj całość

Na inauguracji roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego statuetki „Mecenas Kultury” otrzymali:

 

Prof. Katarzyna Popowa-Zydroń – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.

Prof. Anna Bochenek – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Prof. Jan Kopcewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. Bernard Mendlik – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Prof. Katarzyna Popowa-Zydroń otrzymała statuetkę "Mecenas kultury" w III edycji konkursu. Wręczenie odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Studiowała grę na fortepianie najpierw w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, a później w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku, gdzie studia ukończyła z wyróżnieniem. Naukę kontynuowała w Wiedniu, jako stypendystka Rządu Austriackiego. Jest pianistką i pedagogiem, profesorem sztuk muzycznych, a w bydgoskiej Akademii Muzycznej prowadzi klasę fortepianu, z której to wyszli m.in. Rafał Blechacz, Paweł Wakarecy czy Michał Szymański.

Profesor Katarzyna Popowa-Zydroń jest laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku (1974), półfinalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1975), laureatką Konkursu Pianistycznego w Terni we Włoszech (1975) i Konkursu Pianistycznego ARD w Monachium (1978). Koncertowała niemal we wszystkich filharmoniach w kraju, a za granicą w Niemczech, Czechach, Rosji, Bułgarii, Austrii i Japonii. Jej repertuar obejmuje dzieła od baroku do współczesności. Nagrywała dla Polskiego Radia i TV oraz wytwórni fonograficznej Accord we Francji.

Jej wychowankami są laureaci prestiżowych konkursów pianistycznych w Polsce i za granicą, a Rafał Blechacz został zwycięzcą 15 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Frydedyka Chopina w Warszawie w 2005 roku.

Jest zapraszana do prowadzenia kursów mistrzowskich w kraju i za granicą, seminariów i kursów dla nauczycieli fortepianu (m.in. w Kitakiyshu w Japonii), opiekuje się utalentowaną młodzieżą uczącą się w średnich szkołach muzycznych. Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Wielokrotnie była członkiem jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, a w ubiegłym 2015 roku była przewodniczącą jury 17 Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.

Jest prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.

Prof. Katarzyna Popowa-Zydroń na każdym kroku powtarza: „Nie żałuję, że związałam się z Bydgoszczą, bo znalazłam tu środowisko osób, które bardzo podobnie myślą i nie zgadzają się na bylejakość w kulturze. Aura muzyczności w Bydgoszczy jest namacalna na każdym kroku i oczywista dla wszystkich w Polsce”.


Prof. Anna Bochenek otrzymała statuetkę "Mecenas kultury" w III edycji konkursu. Wręczenie odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Artysta malarz i pedagog. Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1990 roku w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego.

Jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno – Przemysłowego w Bydgoszczy, kierownikiem Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Jednocześnie pełni funkcję prorektora ds. dydaktycznych.. Ponadto kieruje uczelnianą Galerią Innowacji. Prowadzi innowacyjną działalność edukacyjną na polu plastyki.

Malarstwo jeszcze z okresu studiów jest nadal jej pasją. Swoje prace prezentowała na ponad 40 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Uczestniczy w konkursach, konferencjach, plenerach, warsztatach plastycznych.

Przez kilkanaście lat zmagania się z materią i ideą własnej sztuki powstało kilkaset prac w różnych tematycznie cyklach. W obszarze jej zainteresowań jest pejzaż obserwowany jednocześnie z wielu perspektyw, tworzący poczucie czasu istniejące w obrazie.

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Za swoją twórczość zdobyła kilkanaście nagród i wyróżnień w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

Jej prace znajdują się w zbiorach: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Fundacji Polsko – Japońskiej im. Miyauchi oraz zbiorach prywatnych w Belgii, Holandii, Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA i Australii.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Współtwórca i kierownik Katedry Architektury Wnętrz.
Współpracuje z wieloma instytucjami miasta, aktywizując życie kulturalne Bydgoszczy.

 

Prof. Jan Kopcewicz ukończył średnią szkołę muzyczną w Toruniu, w której uczył się gry na fortepianie. Już wtedy mając 16 lat zaczął grać swing. Pochodzi z rodziny muzycznej, w której dziadek i ojciec grali muzykę klasyczną i rozrywkową. Zamiast kontynuować naukę na studiach muzycznych wybrał biologię na UMK w Toruniu. Staże naukowe odbywał na uniwersytetach amerykańskich. Jest profesorem nauk biologicznych, specjalizuje się w fizjologii roślin. Funkcję rektora toruńskiej uczelni piastował przez cztery kadencje. W latach 60-tych w studenckim klubie Od Nowa założył swój pierwszy zespół swingowy.

Pierwszym jego instrumentem była trąbka, którą później zamienił na saksofon. Podczas pobytu w USA był na wszystkich koncertach Milesa Davisa i Johna Coltrane’a. Uważa, że muzykę trzeba przeżyć, a jazz traktuje, jako wspaniałe hobby. Od lat grywa w różnych konfiguracjach jazzowych, a najczęściej grywa tzw. mainstream – swingową i improwizowaną muzykę.

Prof. Jan Kopcewicz uważa, że poprzez muzykę jazzową, po raz pierwszy udało się osiągnąć silny związek z Bydgoszczą, z której pochodziło wielu znanych muzyków jazzowych. Jest przykładem, że z powodzeniem można pogodzić studia z działalnością w studenckim ruchu artystycznym.

Prof. Jan Kopcewicz nadal zajmuje się na UMK działalnością naukową i dydaktyczną w zagadnieniach związanych z fizjologią roślin i biotechnologią roślin, a w wolnych chwilach jest animatorem i organizatorem imprez jazowych. Nadal grywa na swoim ulubionym instrumencie – saksofonie.

 

Prof. Bernard Mendlik otrzymał statuetkę "Mecenas kultury" w III edycji konkursu. Wręczenie odbyło się podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Jest absolwentem ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskał kwalifikacje I stopnia w dyscyplinie - prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Również na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura. Tytuł profesora otrzymał w dziedzinie sztuki muzyczne.

Jego dorobek artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych i krajowych koncertach, konkursach oraz festiwalach chóralnych, m.in.: w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii i na Malcie, w Danii i Austrii. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie chóralne wielkich form wokalno-instrumentalnych. Był doradcą Chóru Radia Berlińskiego w trakcie przygotowań utworu Stabat Mater – Karola Szymanowskiego, wykonywanego w Filharmonii Berlińskiej. Jest Dyrektorem Programowym Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie, odbywającego się każdego roku w Bydgoszczy. Członek jury na ogólnopolskich konkursach i festiwalach muzyki chóralnej. 

Prof. Bernard Mendlik jest przykładem, że z powodzeniem można pogodzić studia z działalnością w studenckim ruchu artystycznym. W latach 80-tych w klubie „Beanus’70 był założycielem zespołu „Mizemor”, który czerpał tematy z różnych gatunków muzyki. Zespół z powodzeniem koncertował na Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademickiej – FAMA w Świnoujściu, na festiwalu „Rock dla pokoleń” w Warszawie, Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Talentów w Poznaniu. Nagrywał w Polskim Radiu i TV. Koncertował w Niemczech i Austrii.

Prof. Bernard Mendlik był Prorektorem ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy. Obecnie jest dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej UKW.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00