Kujawsko-Pomorski Pakt dla Sportu

Kujawsko-Pomorski pakt dla sportu

16 lutego 2018
czytaj całość

Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów w dniu 8 czerwca 2012 roku w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zawarty został KUJAWSKO – POMORSKI PAKT DLA SPORTU pomiędzy: Władzami Samorządowymi, Związkami, Klubami Sportowymi, Olimpijczykami, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Absolwentów UKW.

    Treść Paktu:

    - Sygnatariusze Kujawsko – Pomorskiego Paktu dla Sportu zgadzają się, iż obszar, który jest istotą porozumienia, ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju społecznego naszego regionu, jak i rozwoju instytucji, związków, organizacji i stowarzyszeń związanych ze sportem,

    - Przeświadczeni, że tylko wspólne działanie może służyć wzmocnieniu siły i zwiększeniu znaczenia sportu kujawsko – pomorskiego, postanawiamy działać razem na rzecz rozwoju sportu w naszym regionie. Współpraca dotyczy rozwoju i doskonalenia poziomu sportowców zawodowych i amatorskich,

    - Wyrażamy chęć rozwijania regionalnego sportu z wykorzystaniem prestiżu i nowoczesnej infrastruktury uniwersyteckiej, jaka staraniem wielu osób powstaje w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Baza ta, którą Uniwersytet postanawia nieustająco rozwijać, stanowić będzie drogę edukacji i rozwoju sportowców oraz dzieci i młodzieży,

    - Uniwersytet, prowadzący badania oraz kształcący interdyscyplinarnie magistrów, instruktorów, trenerów i menagerów będzie działał na rzecz całego środowiska sportowego w regionie kujawsko – pomorskim.

 

      Stowarzyszenie Absolwentów postanowiło każdego roku przyznawać statuetki GLORIA VICTORIBUS, dla najlepszych studentów sportowców UKW. W 2012 roku statuetki te otrzymali: Paweł Wojciechowski – mistrz świata w skoku o tyczce oraz Piotr Siemionowski – mistrz świata w kajakarstwie.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00