Pamięć o Profesorze

Pamięć o Profesorze

21 grudnia 2017
czytaj całość

 

      Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów UKW, dzięki poparciu Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW, sali Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nadano imię Profesora Edmunda Trempały.

Stowarzyszenie swój wniosek uzasadniło następująco:

        W środowisku akademickim Bydgoszczy Profesor Edmund Trempała był postacią niekwestionowaną, szanowaną nie tylko przez społeczność akademicką. Był wybitnym i cenionym pedagogiem, autorytetem naukowym i moralnym, wspaniałym wychowawcą młodzieży, człowiekiem o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru. Był dla nas drogim i serdecznym przyjacielem, człowiekiem o wielkiej kulturze, wzorem do naśladowania, dla którego liczył się przede wszystkim drugi człowiek i rodzina. W kontaktach z nami odznaczał się dużą klasą i posiadał typową dla siebie zwyczajność, która w swej istocie była nadzwyczajna. Był jednocześnie ojcem naszych sukcesów, z którymi się utożsamiał, a my wiedzieliśmy, komu je zawdzięczamy. Zawsze mogliśmy od Profesora oczekiwać pomocy i wsparcia, które były dla nas nieocenione. Profesor był również bardzo zaangażowany w sprawy Uczelni, której poświęcał wiele czasu, przez co znacznie przyczynił się do jej rozwoju. Jako pierwszy nauczyciel akademicki naszej Uczelni Profesor Edmund Trempała został przez swoich absolwentów uhonorowany dyplomem „PROFESSOR  MAXIME”. W związku z powyższym uważamy, że Sala Senatu będzie właściwym miejscem, aby nadać jej imię Profesora Edmunda Trempały i w ten sposób uhonorować pamięć o byłym Rektorze.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00