Uniwersytet ponad podziałami

Uniwersytet ponad podziałami

21 grudnia 2017
czytaj całość

W dniu 21 lutego 2005 roku bydgoscy posłowie, absolwenci Uczelni, władze miasta oraz władze Akademii Bydgoskiej zwarli szyki w walce o Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Podczas gorącej dyskusji w czasie spotkania, które odbyło się w sali Senatu Akademii Bydgoskiej z inicjatywy członków Stowarzyszenia „Uniwersytet”, bydgoscy parlamentarzyści oraz wadze miasta i uczelni postanowili wspólnie działać na rzecz przyszłego Uniwersytetu. W tym celu zjednoczyli swoje siły i rozpoczęli akcję informacyjną w parlamencie i rządzie, aby w wyniku kampanii pozytywnej, czytelna informacja o potrzebie utworzenia w Bydgoszczy Uniwersytetu, jak najszybciej dotarła nie tylko do marszałka Sejmu, ale także do wszystkich parlamentarzystów. Uczestnicy spotkania uważali, że największy nacisk w chwili obecnej powinno się kłaść na nową jakość Uczelni, na jej wszechstronny rozwój, który jest już w tej chwili zauważalny.

Uczestnikom spotkania został zaprezentowany film o Akademii Bydgoskiej, który pokazał jej historię, dorobek ostatnich lat, działalność naukowo – badawczą, prouniwersyteckie działania władz miasta oraz społeczne oczekiwania i potrzeby regionu związane z powołaniem Uniwersytetu. Film, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Uniwersytet” otrzymali wszyscy posłowie i senatorowie RP.

Stowarzyszenie „Uniwersytet” wystosowało również apel do rektorów i senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika o wsparcie starań Akademii Bydgoskiej, zmierzających do utworzenia w Bydgoszczy uniwersytetu.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00