Wzory druków do pobrania

Przedłużenie terminu sesji

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu licencjackiego/magisterskiego

Wznowienie studiów w semestrze

Powtarzanie semestru

Wpis warunkowy

Urlop krótkoterminowy

Urlop długoterminowy