50-lecie Uczelni (Archiwum)

Doktorat honoris causa

Jerzy Lesław Wyrozumski

26 kwietnia 2005 roku prof. dr hab. Jerzy Lesław Wyrozumski otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.