O Zakładzie

Zakład Podstaw Bioinżynierii Medycznej i Elektrotechniki Instytutu Techniki UKW został utworzony w 2006 roku. W zakresie Elektrotechniki jest kontynuatorem poprzedniego  Zakładu Elektrotechniki IT UKW. Działalność naukowa bioinżyniersko-klinicznego zespołu badawczego prowadzona  pod kierunkiem kierownika Zakładu dr. hab. inż. dr. n. med. Ryszarda Uklejewskiego, prof. UKW  skupia się wokół: 

  • badań bioinżyniersko-przedklinicznych nad prototypem biomimetycznego skafoldu łączącego z okołostawową kością gąbczastą elementy endoprotez typy RA (resurfacing arthroplasty), zastępujących szereg stawów (biodrowy, kolanowy, barkowy, łokciowy, stawy międzykręgowe); zrealizowany (w latach 2008-2015)  we współpracy z zespołami badawczymi z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej i z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu projekt badawczy MNiSW/NCN nr NN518412638: „Dobór warunków wytwarzania i termochemiczna modyfikacja powierzchni prototypów endoprotez stawowych typu RA oraz porowatych implantów kostnych”, kier. proj.: dr hab. inż. dr med. R. Uklejewski, prof. nzw. UKW; tematyka badawcza kontynuowana w ramach dwóch prowadzonych w zespole prac doktorskich (na Wydziale Technologii Chemicznej PP oraz na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania PP i Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej; promotor dr hab. inż. dr n. med. R. Uklejewski prof. nzw. UKW; promotor pomocniczy dr inż. M. Winiecki);
  • inżynierii osteoprocesów okołoimplantowych i doskonalenia funkcjonalnych właściwości powierzchni implantów współpracujących z kością, w szczególności zaś poprawy warunków dla osteointegracji poprzez kształtowanie biofunkcjonalnych porowatych implantów dokostnych w technologii selektywnego stapiania laserowego z kompozytów o osnowie metalicznej wzmocnionych nanohydroksyapatytem (dr inż. Mariusz Winiecki współpraca z: Laboratorium Technik Szybkiego Wytwarzania i Prototypowania, Centrum Nowych Materiałów i Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Laboratorium Inżynierii Tkankowej, Faculty of Science and Technology, Nova University of Lisbon).
  • modelowania i komputerowej analizy elektro-akustycznych zjawisk falowych w kościach długich prawidłowych i osteoporotycznych  (dr T. Czapski).

Struktura

Instytut Techniki
  • Laboratorium Bioinżynierii Ortopedyczno - Rehabilitacyjnej
  • Pracownia Automatyki i Mechatroniki
  • Pracownia Elektrotechniki

Kontakt

Kierownik Zakładu:
dr hab. Ryszard Uklejewski, dr n.med., prof. nadzw.
tel. (52) 34 19 368
e-mail: uklejew@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Podstaw Bioinżynierii Medycznej i Elektrotechniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31