Biuro ds. Stopni

Dyżury pracowników Biura ds. Stopni

Dyżury odbywają się we wskazane dni od 9 do 13. Pozostali pracownicy pracują zdalnie.

wtorek - Katarzyna Łuczkowska

czwartek - Justyna Kwiatkowska

piątek - Kamila Grajkowska

czwartek (30 kwetnia 2020)- Anna Cieślak

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalono zmienione zasady funkcjonowania Uczelni:

  1. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
  2. Dokumenty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adresy pracowników Biura lub za pośrednictwem Poczty.
  3. Pracownicy Biura ds. Stopni nie przyjmują bezpośrednio interesantów. W wyjątkowych sytuacjach przyjęcie interesanta jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
  4. Pracownicy Biura ds. Stopni pełnią dyżury w godzinach 9.00-13.00 oraz wykonują swoje obowiązki w ramach pracy zdalnej.

Szczegóły: Zarządzenie Nr 55/2019/2020 Rektora UKW z dnia 8 kwietnia 2020 r.