Biuro ds. Stopni

Wszczęte postępowania habilitacyjne

Aldona Molesztak (pedagogika)

Postępowanie habilitacyjne dr Aldony Molesztak  wszczęte 26.04.2019 r.

Teresa Wejner-Jaworska (pedagogika)

Postępowanie habilitacyjne dr teresy Wejner-Jaworskiej wszczęte 24.04.2019 r.

Iwona Mandrzejewska-Smól (pedagogika)

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zakończone uchwałą z dnia 12 listopada 2019 roku.

Dariusz Zając (pedagogka)

Postępowanie zakończyło się nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.