Biuro ds. Stopni

Wszczęte postępowania habilitacyjne

Katarzyna Smyczyńska (literaturoznawstwo)

Postępowanie habilitacyjne dr Katarzyny Smyczyńskiej wszczęte 19.04.2019 r.

Magdalena Sikorska (literaturoznawstwo)

Postępowanie habilitacyjne dr Magdaleny Sikorskiej wszczęte 26.04.2019 r.

Małgorzata Frąckiewicz (językoznawstwo)

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Frąckiewicz wszczęte 30.04.2020 r.

Mirosław Gołuński (literaturoznawstwo)

Postępowanie habilitacyjne dra Mirosława Gołuńskiego wszczęte 17.04.2020 r.

Monika Famielec (językoznawstwo)

Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Famielec wszczęte 23.04.2019 r.

Witold Mędykowski (historia)

Postępowanie habilitacyjne dra Witolda Mędykowskiego wszczęte 01.03.2019 r.

Aldona Molesztak (pedagogika)

Postępowanie habilitacyjne dr Aldony Molesztak  wszczęte 26.04.2019 r.

Teresa Wejner-Jaworska (pedagogika)

Postępowanie habilitacyjne dr Teresy Wejner-Jaworskiej wszczęte 24.04.2019 r.

Iwona Mandrzejewska-Smól (pedagogika)

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego zakończone uchwałą z dnia 12 listopada 2019 roku.

Dariusz Zając (pedagogka)

Postępowanie zakończyło się nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczęte po 30 kwietnia 2019 roku są publikowane na stronie Rad Dziedzin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.