Biuro ds. Stopni

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczęte po 30 kwietnia 2019 roku są publikowane na stronie Rad Dziedzin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.