Biuro ds. Stopni

Zawiadomienia o obronach, otwarte przewody doktorskie

Monika Litwinow (pedagogika) - obrona 26 listopada 2019 roku

Rozprawa „Wartości doświadczane przez dzieci w toku edukacji innowacyjnej w przedszkolu” przygotowywana pod opieką prof. dr hab. Urszuli Ostrowskiej oraz  dr. Kazimierza Czerwińskiego.

Publiczna obrona odbedzie się 26 listopada 2019 roku  o  godzinie 8.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Rafał Materek (pedagogika) - obrona 16.09.2020 godz. 12.00

Rozprawa doktorska nt.: "Aksjologiczny wymiar twórczości Alberta Camusa. Implikacje pedagogiczne." przygotowywana pod opieką  naukową prof. dr hab. Urszuli Ostrowskiej oraz  dr. Kazimierza Czerwińskiego.

Publiczna obrona  doktorska odbędzie się dnia 16 września 2020 roku o godz.12.00 w Auli Atrium przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Anita Żytowicz - 24 września 2019 roku

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Żytowicz odbędzie się 24 września 2019 roku o godz. 10:30 (ul. Jagiellońska 11, sala nr 01).

Marek Morkowski (nauki o polityce i administracji)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Morkowskiego odbędzie się 24 września 2019 roku o godz. 12:30 (ul. Jagiellońska 11, sala nr 01).

Rozprawa "Koncepcje społeczno-polityczne Zygmunta Szemplińskiego” przygotowywana pod opieką prof. dr. hab. Tadeusza Wolszy.

Soraya Kuklińska - 11 września 2019 roku

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sorayi Kuklińskiej odbędzie się 11 września 2019 roku o godz. 10:00 (ul. Jagiellońska 11, sala nr 01).