Biuro ds. Stopni

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego (5)

Uprawnienia UKW do nadawania stopnia doktora habilitowanego:

  • dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo,
  • dziedzina nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,
  • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.