Biuro Funduszy Europejskich

Głównym zadaniem Biura Funduszy Europejskich jest pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na przedsięwzięcia realizowane przez Uniwersytet.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

  1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Uniwersytet w ramach funduszy europejskich,
  2. przygotowywanie innych wymaganych procedurą dokumentów związanych z wypełnianiem wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich,
  3. bieżące monitorowanie programów, działań i konkursów w ramach funduszy europejskich i informowanie o nich przełożonych oraz jednostki Uczelni zainteresowane uczestnictwem w poszczególnych konkursach,
  4. bieżące monitorowanie potrzeb inwestycyjnych, szkoleniowych i innych Uniwersytetu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania,
  5. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej dotyczącej funduszy europejskich, realizowanych projektów oraz uzyskiwanych efektów,
  6. monitorowanie realizacji projektów podlegających dotacji w celu dotrzymania procedury wymaganej prawem (dla wskazanych przez przełożonych projektów),
  7. współpraca z regionalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie funduszami europejskimi.

Adres:

ul.Chodkiewicza 30, budynek  F,  pomieszczenie nr  1
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 199
faks:   52 34 19 281