CEKFiS - II etap

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap inwestycji

Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap inwestycji

W środę, 6 listopada zostały też wbite łopaty pod budowę nowych boisk, które są częścią II etapu inwestycji. Całkowita wartość inwestycji, która ma zakończyć się do lipca 2015 roku, przekracza 12,6 miliona złotych. Za tę kwotę w sąsiedztwie nowo powstałego Centrum Sportu uczelnia wybuduje i wyposaży kompleks boisk. Znajdą się w nim boiska do:

  • budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
  • budowa boiska wielofunkcyjnego nawierzchni poliuretanowej, 
  • budowa boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku kwarcowego,
  • modernizacja kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej,
  • budowa budynku dydaktyczno-usługowego, 
  • ogrodzenie kortów i całego terenu objętego pozwoleniem na budowę,
  • wykonanie chodników i placów utwardzonych, wykonanie elementów małej architektury oraz zagospodarowanie terenu.

Uczelnia również wyposaży obiekty. Inwestycja została dofinansowana kwotą 8 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stosowną umowę władze UKW z marszałkiem województwa, Piotrem Całbeckim podpisały 8 lipca.

Całkowity koszt przedsięwzięcia:
12 641 961,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:
8 211 486,00 zł

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwo Sportu i Turystyki
3 067 555,00 zł

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1 362 920,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

 Projekt " Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.