Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Institut für Germanistik
ul. Grabowa 2 • PL-85-601 Bydgoszcz • Tel./Fax: (+48) 52 360 84 50