Domy Studenta i Hotele Asystenta

Akademiki UKW - mały poradnik dla studentów

Akademiki UKW - mały poradnik dla studentów

Akademiki – instrukcja obsługi

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oferuje swoim studentom dwa domy studenta, noszące imiona kultowych postaci Romka i Atomka. Domy Studenta są zlokalizowane w centrum miasta, blisko kampusu uczelnianego i niedaleko Szpitala A. Jurasza. Do dyspozycji studentów oddajemy pokoje  2-osobowe, w każdym pokoju, jak i na całym terenie akademików studenci UKW mają bezpłatny dostęp do Internetu.

Jak dostać miejsce w akademiku?

Student rozpoczynając studia musi mieć gdzie mieszkać, jedną z możliwości jest zamieszkanie w domu studenta. Obiegowa opinia o akademikach nie zawsze jest dobra, ale to w większości mity...
Często powtarzana opinia, że akademik to nieustająca impreza i brak warunków do nauki… ale jest nieco inaczej, studenci mieszkający w akademikach wybrali je ze względu na komfort, dobrą lokalizację, atrakcyjną cenę wynajmu i możliwość nawiązania wielu kontaktów.

By dostać miejsce w domu studenckim trzeba złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty (m.in. zaświadczenia o dochodach).  Studenci starszych roczników składają wnioski do 5 lipca , studenci pierwszych do 31 sierpnia, z rekrutacji uzupełniającej do 16 września.

Informację czy znaleźliście się w gronie szczęśliwców można uzyskać telefonicznie:

  • Dom Studenta nr 2 Atomek
    ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz
    tel. 52 341 20 41

Zasady obowiązujące w DS-ach

W akademikach między godziną 23.00 a 6.00 obowiązuje cisza nocna. W akademikach powoływana jest Rada Domu Studenta, która dba o interesy jego mieszkańców. Przedstawicielem Uniwersytetu na terenie Domu Studenta jest Kierownik DS.

Zakwaterowanie

Zakwaterowania studentów w okresie roku akademickiego dokonuje Kierownik DS na podstawie listy podstawowej i rezerwowej. Przypominamy studentom pierwszych roczników o konieczności uiszczenia opłaty z góry(i dostarczenia potwierdzenia wpłaty).
Po rozpoczęciu roku akademickiego każda studentka i każdy student otrzymuje indywidualny numer konta do wpłat.

Student ma obowiązek zakwaterowania się w DS najwczesniej w weekend poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego, w przypadku ubiegania się o miejsce w DS w czasie trwania roku akademickiego, w terminie 7 dni od dnia przyznania miejsca. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca.
Przed zakwaterowaniem przyszły mieszkaniec DS ma obowiązek: zapoznać się z treścią Regulaminu Domu Studenta i podpisać oświadczenie o jego przestrzeganiu oraz zawrzeć umowę najmu miejsca w DS, a także podpisać kartę ewidencji wyposażenia pokoju.

Przy zakwaterowaniu mieszkaniec otrzymuje kartę mieszkańca, która stanowi dokument uprawniający do zamieszkania w akademiku oraz do odbierania z portierni korespondencji i kluczy do zajmowanego pokoju

Opłaty i terminy

Warto pamiętać o terminowym płaceniu za miejsce, by nie stracić swojego lokum. Opłaty za akademik należy uiścić do 15. dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta bankowego.
Wyjątek stanowią studenci pierwszych roczników, którzy w momencie kwaterowania powinni mieć potwierdzenie wpłaty. Za nieterminowe wpłaty naliczane są opłaty.

Wysokość opłat za korzystanie z domu studenta wynosi miesięcznie:

  • za miejsce w pokoju jednoosobowym: 420 zł
  • za miejsce w pokoju dwuosobowym: 350 zł.

Kontakt:

Dom Studenta nr 2 Atomek
ul. Łużycka 21, 85-096 Bydgoszcz
tel. 52 341 20 41; 52 341 20 49