Dział Poligrafii

Poligrafia uczelniana mając za sobą wieloletnie doświadczenie jest przygotowana do wykonania kompleksowych usług wydawniczo - poligraficznych.
Realizujemy zamówienia począwszy od przygotowania i zredagowania tekstu poprzez montaż, wykonanie impozycji, przygotowanie form drukowych oraz druk a na procesach introligatorskich kończąc.
W poligrafii UKW wszystkie produkty noszą w zasadzie charakter usługowy. Pewna ich część jest materialna, pozostałe to produkty niematerialne.

Produkty materialne

 1. wydawnictwa nieperiodyczne:
  książki
  broszury
 2. wydawnictwa periodyczne
  czasopisma
 3. akcydensy
  wydawnicze
  informacyjne
  reklamy

Produkty niematerialne (usługi)

 • prace redakcyjno-adjustacyjne
 • specjalistyczne korekty wydawnicze
 • składanie tekstu
 • projektowanie, skanowanie i obróbka grafiki
 • przygotowanie oraz naświetlanie form drukarskich
 • usługi introligatorskie
 • kserokopiowanie i usługi parabiurowe

Oferta poligrafii: (w załączniku)

Adres:

ul. M. K. Ogińskiego 16
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 702
fax  52 360 87 16
e-mail: poligrafia@ukw.edu.pl

Pobierz pliki