Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

Stypendia - dokumenty

Stypendia 2019

Oświadczenie

o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Wzór wniosku o przyznanie zapomogi