Obszary badawcze

  • Produkcja biopolioli do otrzymywania wybranych tworzyw poliuretanowych – polioli otrzymanych na bazie surowców odnawialnych z olejów roślinnych.
  • Produkcja wybranych tworzyw poliuretanowych zawierających bionapełniacze (pochodzące z produkcji żywności) i ulegających biodegradacji.
  • Opracowanie technologii otrzymywania wielohydroksylowych nowych związków chemicznych (polioli), związków zmniejszających palność, uwzględniając aspekty ekonomiczne i zapotrzebowania rynku.
  • Recykling chemiczny i materiałowy odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych tworzyw polimerowych oraz otrzymywanie nowych wyrobów poliuretanowych z wykorzystaniem surowców pochodzących z recyklingu.
  • Zagospodarowanie wybranych produktów ubocznych pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni i otrzymywanie materiałów przeznaczonych do efektywnej termoizolacji

Struktura

Instytut Techniki
  • Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska
  • Pracownia Poliuretanów

Kontakt

Kierownik Zakładu:
dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. nadzw.
tel. 52-34-19-289
e-mail: paciorek@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Chemii i Technologii Poliuretanów
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31