Kolegium I

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Organizacja roku akademickiego 2022/2023 (Zarządzenie Nr 36/2021/2022 Rektora UKW z dnia 1 marca 2022 r.):

 

SEMESTR ZIMOWY - od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2023 r.:

01.10.2022 r. ÷ 22.12.2022 r. zajęcia dydaktyczne

23.12.2022 r. ÷ 01.01.2023 r. przerwa świąteczna

02.01.2023 r. ÷ 29.01.2023 r. zajęcia dydaktyczne

30.01.2023 r. ÷ 12.02.2023 r. sesja egzaminacyjna

13.02.2023 r. ÷ 19.02.2023 r. przerwa semestralna

20.02.2023 r. ÷ 26.02.2023 r. sesja egzaminów poprawkowych

 

W celu pełnego zrealizowania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2022/2023 w dniach:

- 22 grudnia 2022r. (czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek,

- 25 stycznia 2023r. (środa) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.

 

SEMESTR LETNI - od 20 lutego do 30 września 2023 r.:

20.02.2023 r. ÷ 04.04.2023 r. zajęcia dydaktyczne

05.04.2023 r. ÷ 11.04.2023 r. przerwa świąteczna

12.04.2023 r. ÷ 18.06.2023 r. zajęcia dydaktyczne

19.06.2023 r. ÷ 02.07.2023 r. sesja egzaminacyjna

01.09.2023 r. ÷ 15.09.2023 r. sesja egzaminów poprawkowych

16.09.2023 r. ÷ 30.09.2023 r. termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2022/2023

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku akad. 2022/2023:

- 31 października 2022 r.

- 2 maja 2023 r.

- 9 czerwca 2023 r.