Kolegium III

Komunikat Dyrektora Kolegium III

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2019/2020 z 11.03.2020 r. Rektora UKW w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej UKW w Bydgoszczy

  1. w okresie: 11.03.2020-27.03.2020 r. (z możliwością dalszego przedłużenia) obsługa administracyjna studentów w Dziekanacie Kolegium III będzie odbywać się wyłącznie  w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną.
  2. W związku z decyzją JM Rektora o zawieszeniu zajęć dydaktycznych do dnia 27 marca br. automatycznemu przedłużeniu ulegają indywidualne terminy zaliczeń (tzw. warunki, różnice, przedłużenia sesji itp.).