Kolegium III

Legitymacje ważne do 31 maja

Legitymacje studenckie i doktoranckie zachowują ważność do 31 maja br. bez konieczności potwierdzania ich ważności i osobistego stawiania się w Dziekanacie na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r.  (Dz. U. z 2020 r., poz. 418) oraz (Dz. U. z 2020 r., poz. 420).