Kolegium III

Zasady sanitarne w czasie wizyt w Biurze Obsługi Studentów Kolegium III

W związku z  zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności  akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

  • Wizyty Studentów i Pracowników UKW w Biurze Obsługi Studentów Kolegium III są wskazane wyłącznie w sprawach, których załatwienie nie jest możliwie w trybie zdalnym (mail, telefon);
  • W budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16, zwłaszcza na 8 piętrze Kolegium III, należy poruszać się z zasłoniętymi ustami i nosem – z wykorzystaniem maseczki, przyłbicy lub innych materiałów dozwolonych przez GIS;
  • Studenci i Pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku przy ul. Ogińskiego 16, niezbędny płyn dezynfekujący jest udostępniony przy portierni;
  • Podczas oczekiwania na wejście do Biura Obsługi Studentów lub Sekretariatu Kolegium III obowiązuje zachowanie odstępu w wyznaczonych strefach dostępu;
  • W Biurze Obsługi Studentów Kolegium III może przebywać maksymalnie jedna osoba (poza pracownikami Biura/Kolegium);
  • W Biurze Obsługi Studentów Studenci i Pracownicy UKW są zobowiązani przestrzegać wyznaczonych stref dostępu;
  • Po uregulowaniu wszystkich niezbędnych spraw, Studenci i Pracownicy niezwłocznie opuszczają piętro Kolegium III i budynek Uczelni;
  • W budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16, zwłaszcza na piętrze Kolegium III, nie mogą przebywać osoby postronne towarzyszące Studentom ani Pracownikom.