Kolegium III

Zmiana terminów sesji

Zarządzeniem  nr 58/2019/2020 z dnia 7 maja 2020 r. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zmienił harmonogram sesji letniej w roku akad. 2019/2020. Zgodnie z par. 2 ww. zarządzenia:
  1. Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020 do 16 czerwca 2020 r. prowadzone są jedynie w formie zdalnej.
  2. Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim odbywa się w terminie od 17 czerwca do 18 września. 2020 r. Sesja poprawkowa realizowana będzie w terminie od 19 do 30 września.
Pełna treść zarządzenia dostępna jest na stronie UKW