Kolegium III

Informacja dot. rozpoczęcia zajęć dydaktycznych

Informuję, że regularne zajęcia dla I roku rozpoczną się 20 października br.
Poniedziałek 19 października dla I roku ogłaszam dniem zajęć organizacyjnych.
Szczegóły dotyczące terminów i miejsca tych zajęć opiekunowie zamieszczą na stronach jednostek prowadzących poszczególne kierunki studiów.

Rok II, III i IV realizuje zajęcia zgodnie z planem.